Wykorzystujemy wysokiej jakości materiały między innymi wytrzymały w naszych warunkach atmosferycznych granit.

 


granit
[łac. granum ‘ziarno’], magmowa skała głębinowa, zawierająca 20–60% objętościowych kwarcu w stosunku do skaleni, wśród których plagioklazy stanowią 10–65% skaleni alkalicznych;
barwa jasna (np. popielata, różowa, beżowa); pospolity w skorupie ziemskiej; materiał drogowy, budowlany, dekoracyjny i rzeźbiarski.

 

Marmur z którego możemy wykonać nagrobki, dodatki, ozdoby oraz inne.

 

         


marmur
[łac. < gr.], skała metamorficzna powstała w wyniku przeobrażenia wapieni lub dolomitów;
także potoczna nazwa wapieni krystalicznych dających się polerować (np. tzw. marmur chęciński); materiał budowlany, dekoracyjny i rzeźbiarski.

 

 

Źródło:http://encyklopedia.pwn.pl